Γιώτης Σπύρος

Ο Σπύρος Γιώτης γεννήθηκε το 1976 στα Ιωάννινα. Αποφοίτησε από  τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 2001 και από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2009. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΑ) στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές των Χωρών της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (2013), και επίσης διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2022).

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς