Γκάτσιου Παναγιώτα

Η Παναγιώτα Γκάτσιου ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές (2018) και μεταπτυχιακές (2021) σπουδές της στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από τον Ιούνιο του 2021 είναι υποψήφια διδάκτωρ Σύγχρονης Ιστορίας του ιδίου τμήματος με θέμα διδακτορικής διατριβής: Επιταγμένοι εργάτες και καταναγκαστική εργασία στην κατεχόμενη Ελλάδα (1941-1944). Τα ερευνητικά και επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη δεκαετία του 1940. Έχει παρακολουθήσει και συμμετάσχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με θέματα που σχετίζονται με την Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδας και των Βαλκανίων καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα ως ιστορική ερευνήτρια.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς