Γκουμπίλη Μαρία

Η Μαρία Γκουμπίλη γεννήθηκε το 1977 στην Κομοτηνή. Έχει σπουδάσει Ιστορία- Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Ιταλική Φιλολογία στο ΑΠΘ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ και το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2010 υπηρετεί ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αυτή την περίοδο εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της  νεότερης ιστορίας στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς