Γρούιος Ηλίας

Ο Ηλίας Γρούιος γεννήθηκε το 1992 στην Φλώρινα και έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, ιστορία και παιδαγωγικά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στο μακεδονικό ζήτημα στον 20ό αιώνα και έχει συγγράψει μαζί με τον Ανδρέα Αθανασιάδη την μονογραφία Ζαχαριάδης και «Μακεδονικό εθνικό ζήτημα», 1949-1956. Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν». Εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς