Κακουριώτης Σπύρος

Ο Σπύρος Κακουριώτης είναι απόφοιτος του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, όπου εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα Το πολιτικό θέατρο στην Ελλάδα, από τη Δικτατορία στην Αλλαγή (1967-1981). Έχει συμμετάσχει με κείμενά του στους συλλογικούς τόμους Λεξικό λογοκρισίας στην Ελλάδα (2018) και Η Μεταπολίτευση ’74-75: Στιγμές μιας μετάβασης (2016), ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά Αρχειοτάξιο, Μνήμων, Σύγχρονα Θέματα κ.ά. Έχει επιμεληθεί, μαζί με άλλους, τον συλλογικό τόμο Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα: Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας (2015).

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς