Καλόγηρος Βασίλης

Ο Βασίλης Καλόγηρος είναι ιστορικός, διδάσκει Πολιτική Ιστορία στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και είναι καθηγητής στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία από το ΑΠΘ και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον 20ό αιώνα και τη δεκαετία του 1940.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς