Μαυρουδής Γιώργος

Ο Γιώργος Μαυρουδής είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Μ.Δ.) από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2020) και υποψήφιος διδάκτορας του ίδιου Τμήματος (2021-σήμερα). Από το 2018 εργάζεται ως ιστορικός στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις πληθυσμών στο πρώτο μισό του του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1940. Επιπλέον ασχολείται ενεργά με την προφορική ιστορία.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς