Πασχαλούδη Ελένη

Η Ελένη Πασχαλούδη είναι διδάκτωρ Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τελείωσε το διδακτορικό της το 2009 και υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος στο ίδιο Τμήμα για το διάστημα 2010-2012. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Ένας πόλεμος χωρίς τέλος. Η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο 1950-1967 (2010) και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Εικοστός αιώνας. Ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται στη μέση εκπαίδευση. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της μνήμης της δεκαετίας του 1940, της πολιτικής χρήσης του παρελθόντος και της διαμόρφωσης της πολιτικής ταυτότητας.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς