Πούλιος Απόστολος

Ο Απόστολος Πούλιος διδάσκει αγγλικά, πιάνο και μουσικό θέατρο στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου και κοινωνιογλωσσολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στο παρελθόν έχει διδάξει μουσικό θέατρο στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και μεθοδολογία έρευνας και αρχές ακαδημαϊκής γραφής στο ΕΑΠ και στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Είναι διδάκτορας κοινωνιογλωσσολογίας του ΑΠΘ και υποψήφιος διδάκτορας θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς