Βέργου Παρθενόπη

Η Παρθενόπη Βέργου είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (2020), ενώ είναι απόφοιτος του τμήματος  Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015), με ειδίκευση στην ιστορία. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη δεκαετία του 1940 και του 1950, με έμφαση στην περίοδο του Εμφυλίου και τις απαρχές του Ψυχρού Πολέμου. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα ως ερευνήτρια ιστορικός.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς