Βλάχου Δήμητρα

Η Δήμητρα Βλάχου γεννήθηκε το 1988 στο Αγρίνιο της Αιτωλοακαρνανίας. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Επιστήμες της αγωγής: θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην Ιστορία και την τοπική Ιστορία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2010 υπηρετεί ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Άρθρα /Βιβλιοκρισίες

Πίσω στους Συγγραφείς