Τρέχον τευχος

  • Editorial

    Κακουριώτης Σπύρος, Πασχαλούδη Ελένη

    Η εστίαση αυτού του πρώτου τεύχους στη δεκαετία του 1940 έχει την εξήγησή της: το περιοδικό 20ός αιώνας, γεννήθηκε ως ιδέα ύστερα από μια διημερίδα του Δικτύου Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων που είχε θέμα: «Αναζητώντας νέες ερευνητικές κατευθύνσεις για τη δεκαετία…

ΑΡΘΡΑ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ