Ένα ακόμη ιστορικό περιοδικό, ο 20ός αιώνας, ξεκινά το ταξίδι του και έρχεται να προστεθεί στην ευάριθμη χορεία των εντύπων ή, όλο και συχνότερα, ηλεκτρονικών επιθεωρήσεων ιστορικών σπουδών. Αφιερωμένο, όπως δηλώνει και ο υπότιτλός του, στη μελέτη της κοινωνικής και πολιτικής, αλλά και πολιτισμικής ιστορίας του προηγούμενου αιώνα, έκανε τα πρώτα βήματά του εστιάζοντας στη δεκαετία του 1940. Εύλογα, καθώς όσοι και όσες ανέλαβαν την πρωτοβουλία της έκδοσης συναντήθηκαν στις συζητήσεις και τα συνέδρια του Δικτύου για τη Μελέτη των Εμφυλίων Πολέμων, παλαιότερα και πρόσφατα. Η πρόθεση των συντελεστών του περιοδικού, όμως, δεν περιορίζεται στη μελέτη της κρίσιμης αυτής δεκαετίας. Αντιθέτως, επιδίωξή μας είναι η γεφύρωση του χάσματος που χωρίζει αυτή την ιδιαίτερα μελετημένη περίοδο, τόσο με όσα προηγήθηκαν κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, όσο και με εκείνα που ακολούθησαν στο δεύτερο μισό, φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Τέλος, το περιοδικό φιλοδοξεί επιπλέον να αποτελέσει ένα βήμα μέσα από το οποίο νέοι κυρίως επιστήμονες θα μπορούν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους.